top

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa to świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze nad obłożnie i przewlekle chorymi w domu, którzy wymagają systematycznych i profesjonalnych usług pielęgniarskich.

Opieką długoterminową mogą być objęci pacjenci, którzy w ocenie wg skali Barthel uzyskali od 0- 40 punktów. Świadczenia są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i karty oceny pacjenta.

Opieką długoterminową w szczególności objęci są pacjenci, którzy wymagają:

  • kroplowych wlewów dożylnych
  • karmienia przez zgłębnik i przetokę
  • zakładania i wymiany cewnika
  • pielęgnacji rurki tracheotomijnej
  • zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w odleżynach, owrzodzeniach podudzi, trudno gojących ranach, w stomiach i przetokach.
Quote

KONTAKT

Jeśli masz pytania napisz do Nas lub zadzwoń


NASZE REFERENCJE

spacerKorzystam ze świadczeń NOVO-MED od kilku lat. Jestem zadowolona z usług i współpracy. Opieka jest profesjonalna, a pielęgniarki życzliwe sumienne i dokładne.

Kiedrowicz Teresa, Chojnice

PLIKI

Formularz

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Pobierz »

Formularz

Oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Pobierz »


bottom