top

RODO

 

NZOZ NOVO-MED s.c. Centrum Medyczne Pielęgniarstwa

89-600 Chojnice , Kościerska 9

Klauzula informacyjna

Drodzy pacjenci, zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ NOVO-MED s.c. Centrum Medyczne Pielęgniarstwa zwany dalej Praktyką.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu realizacji świadczeń zdrowotnych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Praktyce w związku ze świadczeniem usług medycznych oraz obowiązkami administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO).
  3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.
  4. Praktyka nie udostępnia ani nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji medycznej nałożonym na Praktykę przez Art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r., przez czas określony wyżej cytowanym artykułem.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia(dane stanowiące dokumentację medyczną nie mogą zostać usunięte przez cały okres jej archiwizacji) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji świadczeń medycznych.
  9. W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach ESKULAP powołał Inspektora ochrony danych (dalej „IOD”). W razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych podajemy Adres IOD, właściwy do korespondencji w takich sprawach [89-600 Chojnice, Kościerska 9, NOV-MED. S.c. Centrum Medyczne Pielęgniarstwa] lub e-mail [iodnovomed@wp.pl].

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

 

Quote

KONTAKT

Jeśli masz pytania napisz do Nas lub zadzwoń


NASZE REFERENCJE

spacerKorzystam ze świadczeń NOVO-MED od kilku lat. Jestem zadowolona z usług i współpracy. Opieka jest profesjonalna, a pielęgniarki życzliwe sumienne i dokładne.

Kiedrowicz Teresa, Chojnice

PLIKI

Formularz

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Pobierz »

Formularz

Oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Pobierz »


bottom